W ramach uzyskanego wsparcia zaplanowano m.in. zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania w celu podniesienia cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim, Dom Kultury w Gołdapi, Biblioteka Publiczna w Gołdapi oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi, a także zakup 15 laptopów dla gminnych placówek oświatowych w celu wsparcia pracy i nauki zdalnej. Najbardziej widoczną zmianą będzie nowa strona internetowa oraz Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

Kwota otrzymanego grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 wynosi 600 540,00 zł i zakłada pokrycie 100% wydatków kwalifikowalnych.

Urząd Miejski w Gołdapi