Gmina Gołdap w roku 2022 przeznaczyła miliony złotych na wydatki bieżące gołdapskich placówek oświatowych, w tym:

  • ponad 17 mln zł stanowią środki własne Gminy Gołdap,
  • prawie 17 mln zł pochodzi z subwencji i dotacji.

Pieniądze zostały wydatkowane m.in. na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, bieżące remonty, wydatki eksploatacyjne, zakup materiałów dydaktycznych czy dotacje dla szkół fundacyjnych i przedszkoli niepublicznych.

Urząd Miejski w Gołdapi