Urząd Miejski w Gołdapi przypomina o obowiązku wnoszenia opłat za groby ziemne na terenie cmentarzy komunalnych w Gołdapi oraz Grabowie.

Opłaty należy wnosić co 20 lat "tzw. opłata za odnowienie grobu" oraz co 10 lat za przedłużenie rezerwacji miejsca pod grób.

Informacje na temat ważności ww. opłat udzielane są pod numerem telefonu 534 171 534.

Urząd Miejski w Gołdapi