Wybrany został wykonawca do realizacji zamówienia dotyczącego dostawy ekranu LED oraz nagłośnienia w ramach projektu pn.: "Rozwój potencjału gołdapskich instytucji kultury”, na który pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości ok. 800 tys. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Łącznie wpłynęło 7 ofert, z czego tylko trzy zostały ocenione.

Projekt zakłada doposażenie gołdapskich instytucji kultury (Dom Kultury w Gołdapi i Biblioteka Publiczna w Gołdapi) poprzez zakupienie wyposażenia oraz środków trwałych na potrzeby wydarzeń kulturalnych, zajęć oraz warsztatów organizowanych przez jednostki.

Urząd Miejski w Gołdapi