Termin na składanie wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku tegorocznej suszy za pośrednictwem aplikacji publicznej został wydłużony do 30 października br.

Szacowanie szkód przez publiczną aplikację jest podstawowym i obligatoryjnym narzędziem do szacowania szkód powstałych w wyniku suszy. Producent rolny obowiązkowo będzie musiał złożyć wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy za pomocą publicznej aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą". Protokół oszacowania szkód generowany jest automatycznie wyłącznie za pomocą publicznej aplikacji.

Aplikacja jest dostępna na stronie: https://aplikacje.gov.pl/app/susza

Urząd Miejski w Gołdapi