11 października br. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi odbyło się uroczyste przyjęcie dzieci z klas pierwszych do grona uczniów. Najpierw pierwszaki popisały się wiedzą na temat ojczyzny, obowiązków i zachowania w szkole oraz w drodze do szkoły. Burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał Luto wraz z Zastępcą Burmistrza Joanną Magdaleną Łabanowską, najbliżsi pierwszaków oraz nauczyciele nagrodzili te popisy gromkimi brawami. Potem uczniowie klas pierwszych uroczyście ślubowali na sztandar szkoły, pilnie wypełniać obowiązki ucznia, godnie się zachowywać i reprezentować szkołę. Bohaterowie uroczystości otrzymali legitymacje szkolne i pamiątkowe dyplomy oraz upominki od włodarzy miasta i rodziców.

Życzymy owocnej nauki, rozwijania pasji i wielu nowych przyjaciół!

Urząd Miejski w Gołdapi