10 października br., o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Gołdapi odbyła się LXXX nadzwyczajna Rady Miejskiej, podczas której gołdapscy radni większością głosów:
Za głosowało 12 radnych: Anuszkiewicz Wioletta, Chmielewski Marian, Dzienis Teresa, Hołdyński Wojciech, Janczuk Zdzisław, Mioduszewski Marian, Pietrewicz Janina, Staroszczuk-Luto Anna, Syperek Zofia, Wałejko Monika, Wawrzyn Józef, Zajączkowski Marek;
Przeciw głosował 1 radny: Tobolski Andrzej;
Nieobecni: Makarewicz Zbigniew, Mieruński Zbigniew;
zatwierdzili zmiany wprowadzone w Uchwale budżetowej Gminy Gołdap na rok 2023 oraz w Uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2023-2040. Większość zmian miała charakter porządkujący i techniczny. Plan dochodów zwiększony został m.in. w związku z dostosowaniem wydatków bieżących w szczególności poprzez zapewnienie funkcjonowania działalności Administracji Domów Mieszkalnych w Gołdapi i obiektów Tężni i Pijalni poprzez zwiększenie wydatków na administrowanie oraz wypłatą dodatków mieszkaniowych, wzrostem kosztów na utrzymanie małoletnich w rodzinach zastępczych, utrzymaniem małoletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Źródłem pokrycia jest nadwyżka z lat ubiegłych.

Cieszy fakt, że większość radnych docenia planowaną gospodarkę finansową. Dzięki udanej współpracy włodarzy gminy z radnymi, sprawnie realizowanych jest wiele zadań, co potwierdza dzisiejsza wypowiedź Radnej Moniki Wałejko „Ja jestem sołtysem 8 lat i dokładnie wiem, jak zmieniło się moje sołectwo. Jeżeli chodzi o zwodociągowanie i powiem szczerze, że pomimo, iż mamy już całą gminę w sieci wodociągowej, to jednak moje sołectwo jeszcze nadal zmaga się z brakiem wody - w dwudziestym pierwszym wieku - i mam nadzieję, że uda nam się w ciągu najbliższych lat, oczywiście z pomocą i radnych i pana prezesa, żeby doprowadzić tą wodę, bo jednak to jest pierwsza potrzeba i możemy sobie tylko wyobrazić, że ludzie w moim sołectwie, mieszkańcy czekali na taką sieć 30 lat. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy się przyczynili do tego, że ta sieć powstała.”

Urząd Miejski w Gołdapi