Zaczynamy nowy tydzień z uśmiechem na twarzy!

Blisko 9 milionów złotych dofinansowania trafi do Gminy Gołdap na zadania:

  • „Przebudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Partyzantów na odcinku od ul. Kościuszki do ulicy Wolności." - dofinansowanie w kwocie 1 734 557,50 zł.
  • „Dokończenie budowy Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gołdap." - dofinansowanie w kwocie 7 110 000,00 zł.

Urząd Miejski w Gołdapi