Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem przewozu osób do lokali wyborczych
https://www.goldap.pl/pl/229/34131/harmonogram-przewozu-osob-do-lokali-wyborczych.html?

Urząd Miejski w Gołdapi