4 października w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi przywitano uczniów klas pierwszych i z wielką radością przyjęto ich do społeczności szkolnej.27 pierwszaków, w niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym ślubowało być godnym uczniem szkoły. Na pamiątkę uroczystości każdy uczeń otrzymał pierwszą legitymację szkolną, słodkości oraz niespodziankę od Zastępcy Burmistrza Gołdapi .

Życzymy Wam Drodzy Pierwszoklasiści samych sukcesów i tylko przyjemnych chwil w szkolnych murach.

Urząd Miejski w Gołdapi