Przypominamy, że trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie".

Nabór wniosków:

  • nabór trwa do 31 maja 2024 r., lub do wyczerpania alokacji środków w WFOŚiGW.

Składanie wniosków:

  • Osobiście w Urzędzie Miejskim w Gołdapi, ul. Plac Zwycięstwa 14 lub
  • ePUAP: /919munh2tk/SkrytkaESP

Przypomnijmy, że 7 grudnia 2022 roku, w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Edyty Rity Białek podpisał umowę o dofinansowanie w ramach programu Ciepłe Mieszkanie. Kwota pozyskanej dotacji to 3 875 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla naszych mieszkańców.

Szczegółowe informacje wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi w zakładce: Dla Mieszkańca - Ciepłe Mieszkanie
https://www.goldap.pl/pl/1752/0/cieple-mieszkanie.html

Urząd Miejski w Gołdapi