Burmistrz Gołdapi ogłosił przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się działki oznaczonej nr ewid. 40/2, położonej w miejscowości Galwiecie.

Lokalizacja: https://goldap.e-mapa.net/?ParcelsForSale=281803_5.0006.40/2

Szczegółowe informacje: https://bip.goldap.pl/pl/1358/6737/ogloszenie-o-przetargu-ustnym-ograniczonym-do-wlascicieli-nieruchomosci-przyleglych-na-sprzedaz-nieruchomosci-niezabudowanej-skladajacej-sie-dzialki-oznaczonej-nr-ewid-4-2-polozonej-w-miejscowosci-galwiecie.html?fbclid=IwAR06M2csBgjvebuvuAhHIR9_BwTFeczjjZH5IpctHhZ_InRaCDElT5B0v7Q