Burmistrz Gołdapi ogłosił przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2023, położonej przy ul. Bukowej.

Lokalizacja: https://goldap.e-mapa.net/?ParcelsForSale=281803_4.0001.2023

Szczegółowe informacje: https://bip.goldap.pl/pl/1358/6736/ogloszenie-o-czwartym-przetargu-ustnym-nieograniczonym-na-sprzedaz-nieruchomosci-zabudowanej-skladajacej-sie-z-dzialki-oznaczonej-numerem-ewidencyjnym-223-polozonej-przy-ul-bukowej.html?fbclid=IwAR2pMMgY2OpXQ6VpCiwu5opY1xBCg_O4n5ktjQ-0pOY0RoRPW_XGvftRNPQ

Urząd Miejski w Gołdapi