Burmistrz Gołdapi ogłosił przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 20/250, położonej w miejscowości Boćwinka.

Lokalizacja: https://goldap.e-mapa.net/?ParcelsForSale=281803_5.0007.20/250

Szczegółowe informacje: https://bip.goldap.pl/pl/1358/6735/ogloszenie-o-przetargu-ustnym-nieograniczonym-na-sprzedaz-nieruchomosci-niezabudowanej-skladajacej-sie-z-dzialki-oznaczonej-numerem-ewidencyjnym-2-25-polozonej-w-miejscowosci-bocwinka.html?fbclid=IwAR1Pvb9XtIu1HErw_-P9AdwVKWsmbQHBrU72Iqae0t2TOhhIwuz87UnX_z4

Urząd Miejski w Gołdapi