Burmistrz Gołdapi ogłosił przetarg ustny ograniczony do właściciela nieruchomości o nr ewidencyjnym 394/4 oraz dzierżawców nieruchomości 280/3.

Szczegółowe informacje: https://bip.goldap.pl/pl/1358/6730/ogloszenie-o-przetargu-ustnym-ograniczonym-do-wlasciciela-nieruchomosci-o-nr-ewidencyjnym-394-4-oraz-dzierzawcow-nieruchomosci-28-3.html?fbclid=IwAR2RfZy7EWDQtbKi8izLnhBC4AZC2yVdfFbRBggAan59bboXBEpdQ00E8-Q

Urząd Miejski w Gołdapi