Burmistrz Gołdapi ogłosił przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę miejsc handlowych przy cmentarzu przy ul. Zadumy w Gołdapi oraz cmentarzu w Grabowie.

Szczegółowe informacje: https://bip.goldap.pl/pl/1358/6731/ogloszenie-o-przetargach-ustnych-nieograniczonych-na-dzierzawe-miejsc-handlowych-przy-cmentarzu-przy-ul-zadumy-w-goldapi-oraz-cmentarzu-w-grabowie.html?fbclid=IwAR3rOZWxm8WeJwTmut64VeT02tOsSnGUA910vn2T5DayIClh5K3-8_Ehf6s

Urząd Miejski w Gołdapi