W kolejnej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych dla gmin popegeerowskich gmina uzyskała dofinansowanie na zadania związane z budową lub przebudową dróg wewnętrznych w miejscowościach Rożyńsk Mały, Niedrzwica, Kowalki, Wilkasy i Boćwinka.

„W sierpniu złożyliśmy kolejne wnioski o dofinansowanie na ważne i oczekiwane przez naszych mieszkańców inwestycje. Łączna przewidywana wartość tych przedsięwzięć to ponad 32 miliony złotych. Sukcesywnie realizujemy ważne dla naszych mieszkańców zadania takie jak: budowa i remonty dróg lokalnych, inwestycje w infrastrukturę oświatową czy modernizację oświetlenia, jak również zadania związane z kulturą, sportem, edukacją czy pomocą społeczną na rzecz wszystkich naszych mieszkańców od najmłodszych po seniorów" - mówi Burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał Luto

Urząd Miejski w Gołdapi