Prace na ulicy Wczasowej są na znacznym stopniu zaawansowania,

Zadanie obejmuje przebudowę dwóch odcinków tej ulicy. Na pierwszym odcinku wykonano nawierzchnię bitumiczną o długości 909,25 metrów wraz z oświetleniem. Drugi zakres inwestycji obejmuje przebudowę wraz z rozbudową ulicy na odcinku o długości 379,54 m w zakresie wykonania nowej nawierzchni jezdni oraz budowy ścieżki rowerowej o szerokości 2,25 m łączącej się z nowo powstającym ciągiem pieszo rowerowym wzdłuż linii jeziora.

Łączna wartość zadania to 1 525 262,00 zł, w tym pozyskane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to 762 631,00 zł.

Przypomnijmy, że 31 maja Burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał Luto podpisał umowę z Panem Zdzisławem Galińskim - Prezesem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Ostateczny termin zakończenia przebudowy zaplanowano na pierwszą połowę 2024 roku.

Urząd Miejski w Gołdapi