Zakończyły się prace projektowe związane z realizacją pierwszego etapu inwestycji i w najbliższych miesiącach nastąpi przekazanie placu budowy oraz rozpoczęcie robót budowlanych w miejscowości Dzięgiele.

W ramach zadania gruntowa droga gminna na długości ok. 0,96 km zyska nową nawierzchnię z betonu asfaltowego o szerokości 3,5 m. Zadanie o wartości 1 510 000,00 zł, dofinansowane zostało kwotą 1 479 800,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Przypomnijmy, że 30 maja br. Burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał podpisał umowę na realizację w/w inwestycji z Panem Tadeuszem Niedzwieckim - Prezesem Zarządu Oleckiego Przedsiębiorstwa Drogowo - Mostowego sp. z o.o. Budowa ma zostać zakończona do października 2024 roku.

Urząd Miejski w Gołdapi