Dziś (15.09) Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto wraz z Zastępcą Burmistrza Joanną Magdaleną Łabanowską, Skarbnikiem Gminy Edytą Ritą Białek oraz Sekretarz Gminy Anną Rawinis uczestniczyli w konferencji „Strategicznie o stosunku Polaków do obrony Ojczyzny”. Kolejną edycję konferencji otworzył Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak.

Cykl „Strategicznie o…” organizowany przez ACKS stanowi platformę, w ramach której zaproszeni eksperci przedstawiają najnowsze informacje dotyczące określonej tematyki - w kontekście zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego i informacyjnego.

Urząd Miejski w Gołdapi