Burmistrz Gołdapi ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. użytkowania wieczystego oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - umowa na zastępstwo w Urzędzie Miejskim w Gołdapi.

Szczegółowe informacje dostępne są w biuletynie informacji publicznej: https://bip.goldap.pl/pl/1327/34034/zarzadzenie-nr-246-ix-223-burmistrza-goldapi-z-dnia-14-wrzesnia-223-r-w-sprawie-przeprowadzenia-naboru-na-wolne-stanowisko-urzednicze-ds-uzytkowania-wieczystego-oraz-przeksztalcenia-prawa-uzytkowania-wieczystego-w-prawo-wlasnosci-umowa-na-zastepstwo-w-urzedzie-miejskim-w-goldapi.html

Urząd Miejski w Gołdapi