Zapraszamy Państwa do zapoznania się z krótkim filmem nt. nagród oraz wyróżnień uzyskanych przez Gminę Gołdap w ostatnich latach!

Urząd Miejski w Gołdapi