Już niedługo uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi cieszyć się będą odnowioną salą gimnastyczną!

Burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał Luto sprawdził postępy prac związanych z termomodernizacją sali gimnastycznej. Zadanie realizowane jest w ramach projektu "Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków oświatowych w Gminie Gołdap" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Urząd Miejski w Gołdapi