11 września odbyła się LXXVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Gołdapi.

Głosowaniu poddane zostały uchwały dotyczące:
1) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2023-2040,
2) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2023 roku.
Zmiany w budżecie związane były m.in.: z przyznaniem Szkole Podstawowej w Grabowie środków na realizację zadania „Klasa z drewna” (środki otrzymane w ramach konkursu Lasów Państwowych), środkami pozyskanymi przez Gminę Gołdap na realizację zadania „Czyste powietrze” oraz realizacją zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gołdap”.

Obie uchwały została podjęte jednogłośnie, 13 głosami za.

Na sesji nieobecni byli Zbigniew Makarewicz i Zbigniew Mieruński.

Urząd Miejski w Gołdapi