Zarządzenie Nr 2038/IX/2023 Burmistrza Gołdapi z dnia 8 września 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi: https://bip.goldap.pl/pl/1289/34009/zarzadzenie-nr-238-ix-223-burmistrza-goldapi-z-dnia-8-wrzesnia-223-r-w-sprawie-podania-do-publicznej-wiadomosci-wykazu-nieruchomosci-przeznaczonych-do-zbycia.html

Urząd Miejski w Gołdapi