W poniedziałek, 4 września, na nieco ponad pół roku przed końcem kadencji, radni podjęli uchwałę wygaszającą mandat jednego z radnych Rady Miejskiej w Gołdapi. Tym samym rada będzie teraz 14 osobowa. Powodem wygaszenia mandatu jest konflikt pomiędzy wypełnianiem mandatu radnego, a działalnością spółki, którą ten radny kieruje. Chodzi o spółkę, której Andrzej Tobolski jest prezesem.

Zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.

Treść uchwały wraz z jej uzasadnieniem przedstawiamy w załączeniu.

Urząd Miejski w Gołdapi