Szanowni Państwo,
informujemy, że 1 września 2023 r. w Dzienniku Urzędowym woj. Warmińsko-Mazurskiego opublikowane zostało Rozporządzenie nr 2/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gołdapi z dnia 31 sierpnia 2023 r., uchylające rozporządzenia nr 1/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gołdapi z dnia 5 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia strefy objętej zakażeniem w związku ze stwierdzeniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich.

Uzasadnienie:
mając na względzie, że w okresie od dnia 25 lipca 2023 r. nie stwierdzono żadnego przypadku wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u dzikich ptaków, jak też nie stwierdzono objawów chorobowych u drobiu utrzymywanego na terenie powiatu gołdapskiego, zasadne jest uchylenie nakazów i zakazów oraz ograniczeń wprowadzonych w/w rozporządzeniem.

W związku z uchyleniem w/w Rozporządzenia - 1 września br., tablice informujące o ptasiej grypie zostały usunięte z terenu Gminy Gołdap.

Urząd Miejski w Gołdapi