2 września w centrum Gołdapi odbył się piknik rodzinny, będący częścią ogólnokrajowej kampanii „Bezpieczna Autostrada”, realizowanej w 14 miastach Polski. W ramach imprezy na ręce Zastępcy Burmistrza Gołdapi Joanny Magdaleny Łabanowskiej przekazany został defibrylator, który będzie służył mieszkańcom Gołdapi.

Defibrylator AED pozwala na podjęcie błyskawicznej resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osoby, u której wystąpiło podejrzenie nagłego zatrzymania krążenia. Każdy z nas chciałby, by, w razie zagrożenia zdrowia i życia naszych bliskich, została im udzielona jak najszybsza, profesjonalna pomoc. A najlepszymi i najprostszymi w użyciu elektronicznymi strażnikami bezpieczeństwa są defibrylatory AED. Urządzenie, od soboty dostępne jest na budynku Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

Dziękujemy Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Urząd Miejski w Gołdapi