Zamówienie publiczne dot. zakupu, dostawy i wdrożenia specjalistycznego oprogramowania związanego z poprawą poziomu cyberbezpieczeństwa systemu informatycznego tj.: zadania realizowanego w ramach projektu grantowego pt.: "Cyfrowa Gmina". Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Platformy e-Zamówienia (https://ezamowienia.gov.pl/pl/).

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

Urząd Miejski w Gołdapi