Zapytanie ofertowe - wykonanie projektu sieci wodociągowej w miejscowości Kalniszki

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych uzgodnień i opinii, niezbędnej do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych, dla zadania inwestycyjnego pn.: Projekt sieci wodociągowej w miejscowości Kalniszki.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi: https://bip.goldap.pl/pl/1227/6719/zapytanie-ofertowe-wykonanie-projektu-sieci-wodociagowej-w-miejscowosci-kalniszki.html

Urząd Miejski w Gołdapi