Przebudowa drogi gminnej nr 137045 N w miejscowości Kozaki - I etap budowa chodnika.

Przedmiotem zamówienia przebudowa drogi gminnej nr 137045 N w miejscowości Kozaki – I etap budowa chodnika. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót, projekt zagospodarowania terenu i przekrój normalny stanowiące załączniki do zapytania ofertowego. Planowana ilość chodnika to 42 m o szerokości 4,5 m.

Dokumenty dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi: https://bip.goldap.pl/mfiles/1227/12/6718/z/Zapytanie-ofertowe-przebudowa-drogi-gminnej-w-m.Kozaki-I-etap-budowa-chodnika-1693224305.pdf

Urząd Miejski w Gołdapi