Okres wakacyjnej przerwy, jak co roku wykorzystany został na przeprowadzenie mniejszych lub większych remontów w gołdapskich placówkach oświatowych:

  • w Szkole Podstawowej nr1 im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi dobiega końca termomodernizacja budynku przedszkolnego realizowana w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków oświatowych w Gminie Gołdap”, odświeżone zostały również sale lekcyjne.
  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi została laureatem konkursu w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej „Ekopracownia – zielone serce szkoły”. Na miejscu dawnej sali przyrodniczej powstała eko-pracownia klimatyczna. Już od września będą odbywały się w niej lekcje, zajęcia pozalekcyjne, spotkania i warsztaty z udziałem społeczności lokalnej.
  • w Szkole Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi powstała „Leśna pracownia”, to zupełnie nowa pracownia przyrodnicza. Zakupiono również nowy sprzęt do sali gimnastycznej, która przeszła termomodernizację w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków oświatowych w Gminie Gołdap”.
  • w Szkole Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi podczas wakacji odświeżono m.in. ściany w salach lekcyjnych, gabinecie stomatologicznym i stołówce, przygotowano również nowy gabinet pedagoga specjalnego i psychologa.
  • w Szkole Podstawowej w Pogorzeli przez całe wakacje trwały prace termomodernizacyjne budynku szkoły w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków oświatowych w Gminie Gołdap”. Sekretariat został przeniesiony do nowego, gruntownie wyremontowanego pomieszczenia, pokój nauczycielski od września będzie znajdował się na parterze, a pomieszczenie biblioteki zostało podzielone na dwie części, mniejsze z tych pomieszczeń, będzie spełniało funkcję pokoju wyciszenia oraz gabinetu terapeutycznego.-w Szkole Podstawowej im. M.Kajki w Grabowie wykonano remont generalny biblioteki szkolnej oraz pomieszczeń przeznaczonych dla oddziałów przedszkolnych. Wyremontowane zostały też pomieszczenia magazynowe na dolnym korytarzu, odświeżono również klasy na dolnym korytarzu i korytarze szkolne.
  • w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Gołdapi przeprowadzono bieżące naprawy i remonty w budynku i na placach zabaw.

Do końca sierpnia br. zaplanowano zakończenie inwestycji związanej z termomodernizacją trzech placówek oświatowych w gminie Gołdap. Wartość pozyskanego dofinansowania to 1926933,69 zł co stanowi ponad 80% szacowanej wartości inwestycji.

Urząd Miejski w Gołdapi