25 sierpnia Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gołdapi świętowało Jubileusz 25 – lecia istnienia. W uroczystych obchodach udział wziął Burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał Luto wraz z Zastępcą Burmistrza Joanną Magdaleną Łabanowską, Skarbnik Gminy Edytą Ritą Białek, Przewodniczącym Rady Miejskiej Wojciechem Hołdyńskim oraz Radnymi Rady Miejskiej. Na ręce prezesa skierowano życzenia i gratulacje. Pracownicy z długoletnim stażem otrzymali pamiątkowe statuetki i nagrody.

Życzę Panu Prezesowi, Zarządowi oraz wszystkim Pracownikom przedsiębiorstwa realizacji zawodowych planów i zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Dziękuję za Państwa pracę i zaangażowanie na rzecz miasta i mieszkańców – mówił Tomasz Luto Burmistrz Gołdapi.

Składamy serdeczne gratulacje i życzenia kolejnych dziesięcioleci działalności, wielu sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy.

Urząd Miejski w Gołdapi