Burmistrz Gołdapi ogłosił wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy pod uprawy rolne.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi: https://www.goldap.pl/pl/229/33940/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-dzierzawy-pod-uprawy-rolne.html

Urząd Miejski w Gołdapi