Urząd Miejski w Gołdapi od 2019 roku prężnie działa na rzecz środowiska weteranów. Jest z nami 17 podmiotów i instytucji. Dziękujemy!

Może dołączycie? To bardzo proste, wystarczy wypełnić formularz zgłoszenia podmiotu jako partnera programu.

Zapraszamy do udziału w programie "Weterani są wśród nas - Gołdap przyjazna weteranom", którego celem jest ułatwienie weteranom i weteranom poszkodowanym dostępu do atrakcji kulturalnych, sportowych oraz rekreacyjnych, a także możliwość korzystania z ulg finansowych w różnych podmiotach.

Do programu mogą przystąpić instytucje publiczne, podmioty komercyjne oraz organizacje pozarządowe, które w ramach świadczonych przez siebie usług będą realizować ulgi, preferencje lub świadczenia dla weteranów.

Serdecznie zapraszamy.

Formularz dostępny jest na stronie internetowej https://www.goldap.pl/pl/1639/0/goldap-przyjazna-weteranom.html

Wypełniony formularz prosimy dostarczyć do Punktu Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Współpracy, Komunikacji Społecznej i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Gołdapi, II piętro pokój 36, nr tel. 87 615 60 63

Urząd Miejski w Gołdapi