Już niedługo uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi będą mogli korzystać z nowej sali gimnastycznej!

Przypomnijmy, że 8 lutego br. Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto podpisał umowę na termomodernizację sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi. Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji MARBUD Mariusz Szczepański. Planowany termin zakończenia robót to trzeci kwartał br.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu "Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków oświatowych w Gminie Gołdap" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Urząd Miejski w Gołdapi