Przypominamy, że trwa realizacja projektu pn."Budowa wodociągu Bałupiany - Niedrzwica - Łobody - Wiłkajcie - Somaniny - Mażucie - Pietraszki wraz z przepompownią wody w Gołdapi" dofinansowanego w ramach Rządowego Programu Polski Ład.
Całkowita wartość zadania wynosi: 6 919 991,97 zł.

Dofinansowanie: 6 573 992,37 zł.

Urząd Miejski w Gołdapi