1 sierpnia br. w Urzędzie Miejskim w Gołdapi w wyniku zmian organizacyjnych powstały dwa nowe wydziały poprzez podział Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych na:

 • Wydział Inwestycji i Rozwoju, którego kierownikiem została Pani Aneta Milczarek. Wydział ten zajmować się będzie przygotowaniem i realizacją zadań inwestycyjnych, pozyskiwaniem środków zewnętrznych na przedsięwzięcia rozwojowe wynikające ze strategii rozwoju gminy i innych dokumentów programowych.
  Kontakt:
  Kierownik Wydziału: tel. 87 615 60 59;
  Inwestycje: tel. 87 615 60 21;
 • Wydział Gospodarki Komunalnej, którego kierownikiem została Pani Magda Zymkowska. Wydział zajmować się będzie sprawami związanymi z odbiorem odpadów, mieszkaniami komunalnymi, realizacją zadań z funduszu sołeckiego, utrzymaniem dróg, cmentarzy komunalnych, bezdomnością zwierząt oraz oświetleniem ulicznym.
  Kontakt:
  Kierownik Wydziału: tel. 87 615 60 52;
  Mieszkalnictwo komunalne: tel. 87 615 60 45;
  Obsługa płatnego parkingu oraz strefy płatnego parkowania: tel. 87 615 60 61, 690 966 929.

Urząd Miejski w Gołdapi