31 lipca w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał Luto przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Edyty Rity Białek podpisał z Samorządem Województwa reprezentowanym przez Panią Sylwią Jaskulską – Członka Zarządu Województwa umowę o przyznaniu pomocy na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Rożyńsk Mały”. Kwota przyznanej pomocy wynosi 920 106,00 zł.

Wsparcie w ramach operacji obejmuje budowę lub przebudowę dróg lokalnych i związanych z nimi urządzeń.

Urząd Miejski w Gołdapi