Gmina Gołdap realizuje projekt pn."Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska występujące na obszarze jeziora Gołdap poprzez budowę ciągu pieszo – rowerowego” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość zadania wynosi: 2 338 925,23 zł.

Dofinansowanie: 1 745 892,34 zł.

Urząd Miejski w Gołdapi

 

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!