Dziś (21.07) o godzinie 10:00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego odbyła się LXXVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Gołdapi. Po otwarciu posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad (kworum), przedstawiono porządek posiedzenia.

Rozpatrywano projekty uchwał w sprawach:
1) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2023– 2040,
2) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2023 roku.

Zmiany w budżecie wynikały m.in. z tytułu środków przyznanych Gminie Gołdap na zadanie ,,Regionalny Festiwal Pogranicza Kartaczewo" oraz związanych z zapewnieniem realizacji zamówienia publicznego związanego z dowożeniem uczniów do szkół położonych na terenie Gminy Gołdap w okresie od 1 września 2023 r do 31 grudnia 2023 r.

Uchwała dotycząca zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2023– 2040 podjęta została 12 głosami za, od głosu wstrzymał się Zbigniew Mieruński.

Uchwała dotycząca wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2023 roku została podjęta jednogłośnie, 13 głosami za.

Na sesji nieobecni byli Teresa Dzienis oraz Zbigniew Józef Wawrzyn.

Urząd Miejski w Gołdapi

 

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

Podobał Ci się artykuł? Doceniasz działalność goldap.info?
Jeśli uważasz, że to co robimy jest wartościowe, postaw nam wirtualną kawę.