Burmistrz Gołdapi ogłasza przetarg ustny ograniczony do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 507/73 o powierzchni 0,0134 ha, uregulowanej w KW nr OL1C/00034176/2, położonej w Gołdapi przy ul. 1-go Maja.

W przetargu mogą wziąć udział właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości przyległych oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 80/4 i 507/74, obr. 0002 Gołdap 2.

Z uwagi na fakt, że przedmiotowa nieruchomość nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, uzasadnione jest jej zbycie w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi: https://www.goldap.pl/pl/229/33786/ogloszenie-o-przetargu-ustnym-ograniczonym-do-wlascicieli-i-uzytkownikow-wieczystych-nieruchomosci-przyleglych-na-oddanie-w-uzytkowanie-wieczyste-na-okres-99-lat-nieruchomosci-skladajacej-sie-z-dzialki-oznaczonej-nr-ewid-57-73-polozonej-w-goldapi-przy-ul-1-go-maja.html

Urząd Miejski w Gołdapi

 

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

Podobał Ci się artykuł? Doceniasz działalność goldap.info?
Jeśli uważasz, że to co robimy jest wartościowe, postaw nam wirtualną kawę.