Burmistrz Gołdapi ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony (I przetarg odbył się dnia 14.06.2023 r.) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1491/2 o powierzchni 0,2032 ha, położonej w Gołdapi przy ul. Kombatantów w obrębie geodezyjnym 0002 Gołdap 2, uregulowanej w księdze wieczystej KW nr OL1C/00039635/3.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi: https://www.goldap.pl/pl/229/33780/ogloszenie-o-drugim-przetargu-ustnym-nieograniczonym-na-sprzedaz-nieruchomosci-niezabudowanej-skladajacej-sie-z-dzialki-oznaczonej-numerem-ewidencyjnym-1491-2-polozonej-w-goldapi-przy-ul-kombatantow.html

Urząd Miejski w Gołdapi

 

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

Podobał Ci się artykuł? Doceniasz działalność goldap.info?
Jeśli uważasz, że to co robimy jest wartościowe, postaw nam wirtualną kawę.