Podczas LXXIII sesji Rady Miejskiej w Gołdapi, która odbyła się we wtorek (27.06), grupa 10 radnych złożyła wniosek do Przewodniczącego Wojciecha Hołdyńskiego w sprawie podjęcia stanowiska dotyczącego ,,niegodnego zachowania radnego na sesji w dniu 30 maja 2023”.

W wymienionym stanowisku czytamy:
,,Radni Rady Miejskiej w Gołdapi wyrażają swoje negatywne stanowisko przeciwko niegodnemu zachowaniu radnego na LXXII sesji Rady Miejskiej w Gołdapi w dniu 30 maja 2023 r. polegającym na wulgarnym wyrażaniu swoich opinii o innym radnym, co zostało zarejestrowane i wyemitowane w Internecie. Tego typu postawy naruszają Kodeks Etyczny Radnych i wpływają na negatywne postrzeganie pracy całej Rady Miejskiej w Gołdapi. Tym samym Radni apelują o godne i etyczne zachowania podczas obrad sesji i komisji oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku Rady Miejskiej na co dzień”.

Głosowanie przeprowadzone w tej sprawie na sesji 27.06., które prezentujemy poniżej, pozostawiamy Państwa opinii.

Zaznaczamy, że radni, którzy nie oddali głosu byli obecni na sesji.

Urząd Miejski w Gołdapi

 

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

 

Podobał Ci się artykuł? Doceniasz działalność goldap.info?
Jeśli uważasz, że to co robimy jest wartościowe, postaw nam wirtualną kawę.