29.06 w Urzędzie Miejskim w Gołdapi odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Członkowie zespołu: Zastępca Burmistrza Gołdapi Joanna Magdalena Łabanowska, pracownicy Urzędu Miejskiego, przedstawiciele jednostek podległych oraz przedstawiciele służb mundurowych rozmawiali m.in. o przygotowaniu gminy do wakacji i bezpieczeństwie osób przebywających na terenie gminy w okresie letnim. Omówiono aktualną sytuację związaną z ogniskiem ptasiej grypy na terenie miasta. Jak wynika z informacji opublikowanej przez Powiatowego Inspektora Weterynarii w Gołdapi na ptasią grypę w powiecie Gołdapskim chorują jedynie mewy śmieszki. Rozmawiano też o sytuacji związanej z licznymi szkodami wyrządzonymi przez wilki na naszym terenie. W związku z zaistniałą sytuacją Gmina Gołdap wystąpi z pismem do Ministra Klimatu i Środowiska oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu podjęcia działań zaradczych.

Urząd Miejski w Gołdapi

 

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

Podobał Ci się artykuł? Doceniasz działalność goldap.info?
Jeśli uważasz, że to co robimy jest wartościowe, postaw nam wirtualną kawę.