W związku z zaobserwowaną, zwiększającą się ilością odpadów w koszach ulicznych, w szczególności pochodzących z gospodarstw domowych informujemy, iż wyrzucanie do koszy ulicznych odpadów z gospodarstw domowych czy prowadzonej działalności gospodarczej jest zabronione i stanowi wykroczenie. Wynika to jasno z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Kosze uliczne ustawione w ciągach pieszych, pieszo–rowerowych czy przy placach zabaw oraz przystankach służą do pozostawienia odpadów, które powstały w trakcie przemieszczania się ludzi po terenach miejskich. Tymczasem notorycznie wypełniane są one prywatnymi odpadami mieszkańców. Urząd miasta dokłada wszelkich starań, aby nie dochodziło do przepełniania koszy ulicznych, wypełnionych po brzegi reklamówkami z popiołem, odpadami z gospodarstw domowych. Niestety odbywa się to kosztem czasu przeznaczanego na pielęgnację terenów zielonych czy utrzymanie ciągów pieszych w czystości.

Urząd Miejski prosi więc o bezwzględne stosowanie się do przepisów i wyrzucanie odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych do własnych pojemników. Każdy ma możliwość pozbywania się śmieci w ramach gminnego systemu odbioru odpadów. Kosze uliczne niech zapełniają tylko te odpady, które wytwarzamy w trakcie przemieszczania się po mieście. Dbajmy wspólnie o czystość i estetykę naszego miasta. Wszystkie ujawnione przypadki podrzucania odpadów z domów do koszy ulicznych i zaśmiecania naszego miasta można zgłaszać do Straży Miejskiej lub na Policję.

Urząd Miejski w Gołdapi

 

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

Podobał Ci się artykuł? Doceniasz działalność goldap.info?
Jeśli uważasz, że to co robimy jest wartościowe, postaw nam wirtualną kawę.