Na lokalnym portalu internetowym goldap.org.pl 27 kwietnia br. zamieszczone zostało sprostowanie do artykułu pod nazwą ,,Wtorkowa, nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej”, który opublikowany został 17 kwietnia. Sprostowanie jest wynikiem wezwania wystosowanego do redakcji, która we wskazanej części przytoczonego artykułu przedstawiła informacje nieprawdziwe oraz nieścisłe i jako takie wprowadzające w błąd opinię publiczną.

Jak wskazaliśmy w wezwaniu do redakcji: „Obowiązek zachowania przez dziennikarza szczególnej staranności przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów oznacza kwalifikowaną staranność i rzetelność, a przez zachowanie szczególnej staranności rozumie się konieczność sprawdzania zgodności z prawdą uzyskanych wiadomości, co zdaje się mieścić w zwykłych obowiązkach dziennikarskich” (wyrok SN z dnia 27 kwietnia 2004 r., II CK204/03). „Na etapie wykorzystania materiałów prasowych istotne jest przede wszystkim wszechstronne, a nie selektywne przekazanie informacji, przedstawienie wszystkich okoliczności i nie działanie „pod z góry założoną tezę” (wyrok SA w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 2008 r., I Aca 245/08).

Niestety sprostowanie również zawiera błąd: w określonej kwocie jest 4,6 mln złotych - powinno być 4,5 mln złotych.

W związku z zaistniałą sytuacją apelujemy o zachowanie staranności w zbieraniu i wykorzystywaniu materiałów prasowych, które trafiają do opinii publicznej.

Urząd Miejski w Gołdapi na bieżąco poprzez różne media przekazuje informacje o działalności gminnego samorządu i sprawach istotnych dla gminy i jej mieszkańców. Będziemy też przeciwdziałać szerzeniu nieprawdziwych czy nieścisłych informacji, które mogą wprowadzać w błąd czytelników.

Urząd Miejski w Gołdapi

 

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

Podobał Ci się artykuł? Doceniasz działalność goldap.info?
Jeśli uważasz, że to co robimy jest wartościowe, postaw nam wirtualną kawę.