Ponad 800 tys. zł trafiło do klubów sportowych działających na terenie naszej gminy w latach 2020-2023 w ramach:

  • Programu współpracy Gminy Gołdap z organizacjami pozarządowymi,
  • Patronatu Honorowego Burmistrza Gołdapi,
  • Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Gołdap.

W miarę możliwości staramy się zwiększać wysokość środków finansowych na ten cel. Na przykład w bieżącym roku udało się wygospodarować o 8 000,00 zł więcej na zadania związane z rozwojem sportu skierowane do klubów sportowych, dzięki czemu dostępna w ramach Programu Współpracy kwota środków wynosiła 170 000,00 zł.

Dofinansowanie udzielane jest m.in. na:

  • wyjazdy na zawody sportowe;
  • organizację turniejów dla dzieci i młodzieży;
  • aktywizację poprzez prowadzenie zajęć sportowych;
  • doposażenie w sprzęt sportowy.

Urząd Miejski w Gołdapi

 

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

Podobał Ci się artykuł? Doceniasz działalność goldap.info?
Jeśli uważasz, że to co robimy jest wartościowe, postaw nam wirtualną kawę.