OBWIESZCZENIA BURMISTRZA GOŁDAPI z dnia 28 kwietnia 2023 r. o zwołaniu zebrania wiejskiego w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej:
- Sołectwa Łobody
- Sołectwa Pietraszki
- Sołectwa Skocze
- Sołectwa Kośmidry

https://bip.goldap.pl/pl/1504/0/wybory-na-soltysa-i-do-rad-soleckich.html

Urząd Miejski w Gołdapi

 

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!