Podczas LXX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gołdapi, która odbyła się dzisiaj (18.04.) radni podjęli uchwały w sprawach: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2023 roku oraz zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2023– 2040.

Uchwały zostały przyjęte przez obecnych na posiedzeniu radnych. W posiedzeniu nie uczestniczyli: Chmielewski Marian i Hołdyński Wojciech. W głosowaniu nad uchwałą w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wstrzymał się Mieruński Zbigniew. Głosów ,,przeciw” nie było.

Wprowadzone w budżecie zmiany umożliwią realizację dwóch ważnych inwestycji w naszym mieście. Pierwsza z nich to ,,Budowa pełnowymiarowej płyty piłkarskiej ze sztuczną nawierzchnią”, na którą pozyskaliśmy dofinansowanie ok. 5 000 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład, co stanowi ok. 98 % całkowitej wartości zadania.

Druga inwestycja realizowana w ramach projektu ,,Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska występujące na obszarze jeziora Gołdap poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego”, dotyczy budowy ścieżki pieszo rowerowej o długości 1,46 km z oświetleniem oraz infrastrukturą towarzyszącą wzdłuż jeziora Gołdap. Na to zadanie z RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie ok. 2 100 000,00 zł, co stanowi ok. 85 % całkowitej wartości zadania.

Urząd Miejski w Gołdapi

 

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

Podobał Ci się artykuł? Doceniasz działalność goldap.info?
Jeśli uważasz, że to co robimy jest wartościowe, postaw nam wirtualną kawę.